3. EDYCJA SZKOLENIA UWAŻNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY z ELEMENTAMI PODEJŚCIA WSPÓŁCZUCIA I EKOTERAPII (Mindfulness for the Future)

UWAGA! Terminy mogą ulec zmianie (przejść na kolejne daty) w przypadku niedokończonej rekrutacji.

Spotkania są planowane w formie online lub stacjonarnej w Warszawie z opcją on-line dla osób, które nie mogą dojechać (szczegóły przy opisie danego modułu).

W przypadku kontynuacji pandemii: spotkanie stacjonarne odbędzie się on-line dla wszystkich.

Terminy poszczególnych modułów (zjazdów):

1) 10-11 września 2022, 2) 19-20 listopada 2022, 3) 21-22 stycznia 2023, 4) 11-12 marca 2023, 5) 3-4 czerwca 2023, 6) 2-3 września 2023

SZKOLENIE UPRAWNIA DO KORZYSTANIA Z METODY. W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY AUTORSKIE MATERIAŁY DO PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

1. Moduł: Wprowadzenie do programu uważności w pracy z dziećmi. (online)

Dwudniowy warsztat jest wprowadzeniem do praktyki uważności osób dorosłych oraz do uważności w pracy z dziećmi.

Przyjrzymy się czym jest uważność, czym jest trening uważności, zapoznamy się z wynikami badań na temat efektów treningu uważności. Zajęcia mają charakter praktyczny – dlatego też będziemy wykonywać ćwiczenia – skanowanie, skupienie na oddechu, uważny ruch. Pozwoli to nam odczuć wpływ praktyki oraz zrozumieć, dlaczego uważność nauczyciela wpływa na jego relacje z dziećmi i zachowanie grupy. Przedstawimy również wyniki badań i efekty treningu uważności dla dzieci. Przyjrzymy się w czym taki trening może dzieciom pomóc a czego nie należy się spodziewać. Na przykładzie praktycznych ćwiczeń pokażemy od czego zacząć, czyli jak ułatwić dzieciom wyciszenie się i po co ćwiczyć koncentrację. Przedstawimy autorski program uważności dla dzieci oraz omówimy inne najbardziej znane tego rodzaju programy.

2. Moduł: Uważność w relacjach. (stacjonarnie)

Uważność w pracy z dziećmi i młodzieżą to przede wszystkim postawa prowadzącego (nauczyciela, opiekuna, terapeuty) i zdolność do bycia uważnym w relacji z podopiecznymi. Zanim zaprosimy dzieci do ćwiczeń i zabaw uważności przyjrzymy się samemu sobie w relacjach z innymi ludźmi. Spotkanie to jest również okazją do własnej praktyki i podstawą do zrozumienia sensu praktyk uważności dla osób dorosłych. Dzięki temu możemy być spójni i przekonywujący dla dzieci, które zaprosimy na własne zajęcia.

3. Moduł: Uważność w pracy z dziećmi – przegląd programu. (online)

Praktyczny przegląd programów uważności dla dzieci i młodzieży. Omówimy poszczególne etapy takich programów oraz ćwiczenia, zabawy i medytacje. W trakcie tego spotkania uczestnicy otrzymają zarys programu i materiały, które pozwalają prowadzić zajęcia.

Po tym spotkaniu zachęcamy do prowadzenia zajęć z dziećmi, aby w trakcie kolejnego warsztatu mów już omawiać własne doświadczenia w zakresie proponowania praktyk opartych na podejściu uważności.

4. Moduł: Dynamika procesów grupowych, planowanie zajęć, superwizja grupowa. (online)

Przyjrzymy się co wpływa na poczucie bezpieczeństwa uczestników i integrację grupy, co robić, jeżeli dzieci nie chcą brać udziału w zajęciach, co wpływa na motywację i jak motywować. Omówimy ćwiczenia i zabawy w kontekście etapów rozwojowych i trudności emocjonalnych. Wspólnie zastanowimy się jak rozmawiać o uważności z różnymi grupami wiekowymi.

Poruszymy także temat możliwości i ograniczeń treningu uważności dla dzieci i młodzieży. W trakcie tego spotkania uczestnicy rozpoczną tworzenie własnych programów dostosowanych do potrzeb grup, z którymi pracują.

5. Moduł: a) Podejście współczucia w pracy nauczycieli (opiekunów) i w pracy z dziećmi; b) edukacja na zewnątrz (online)

Prowadzenie: prof. Frances Maratos (University of Derby, Wlk. Brytania); dr Julia E. Wahl

Ten moduł będzie wprowadzeniem do podejścia współczucia w pracy nauczyciela. Przyjrzymy się czym jest współczucie, życzliwość a czym uważność. Odpowiemy na pytanie, dlaczego empatia i poczucie własnej wartości nie wystarczają, aby tworzyć dobre relacje. Uczestnicy w sposób praktyczny zapoznają się z podstawowymi praktykami, między innymi praktykami wyobrażeniowymi i prawidłowego oddychania. Poruszymy również temat podejście współczucia w pracy z dziećmi – teoria oraz praktyczne ćwiczenia i zabawy.

W 2. części tego modułu zapoznamy się z „zieloną edukacją”, która stanowi część ekoterapii. Odnosi się do tego, jak możemy włączyć przyrodę do pracy edukacyjnej.

6. Moduł: Podsumowanie, superwizja. (stacjonarnie)

Ostatnie spotkanie jest okazją do podzielenia się doświadczeniami z przeprowadzonych do tej pory zajęć uważności. Możemy wspólnie zastanowić się, dlaczego coś nie działa i jak to zmienić lub co się sprawdza.

Zajmiemy się również takimi aspektami zajęć jak ilość spotkań, zajęcia grupowe czy indywidualne, jak przygotować uczestników do zajęć zanim się zaczną oraz czy zajęcia przeprowadzane w szkole będą się różnić od organizowanych niezależnie od szkół.

__________________________________________________________________________

*Szkolenie nie uprawnia do pracy z dziećmi i młodzieżą – daje certyfikat metody oraz zapewnia autorskie materiały do prowadzenia zajęć wg metody.

___________________________________________________________________________

PROWADZENIE: Eryk Ołtarzewski, dr Julia E. Wahl oraz goście zagraniczni (z University of Derby, Wlk. Brytania, Harvard Medical School, Stany Zjedn.)

W trakcie szkolenia przewidziane są 2 webinary ze światowymi ekspertami w zakresie podejść kontemplacyjnych w pracy z dziećmi i młodzieżą (m.in. z Chrisem Willardem, PhD z Harvard Medical School).

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA: dr Julia E. Wahl, uwaznoscdzieci@uwaznoscdzieci.pl, 608 079 909